Nye regler rundt tilstandsrapporten

Fra 1. januar 2022 trer endringer i avhendingslova med tilhørende forskrift om innhold i ny tilstandsrapport. Dette innebærer at selger får et utvidet ansvar for skjulte feil og mangler ved boligen. Også eiendomsmeglers ansvar utvides. Det stilles nå høyere krav til Eiendomsmegler i forhold til informasjon og rådgivning.

Enklere forklart betyr ny lov at du ikke lenger kan selge bolig «slik den er» til forbruker-kjøper. For å begrense selgers ansvar kan selger innhente en tilstandsrapport som oppfyller kravene som følger av ny forskrift. Dersom tilstandsrapporten tilfredsstiller kravene i forskriften kan ikke kjøper påberope forhold som fremgår av rapporten som mangel.

Tidligere kunne selger delvis avtale seg bort fra ansvaret for skjulte feil og mangler med bruk av «as is» forbehold. Dette innebar at skjulte feil og mangler måtte være vesentlige for at selger måtte betale, i rettspraksis er dette fastslått til 3-5% av kjøpesummen. Fra 1. januar 2022 blir det ikke lenger adgang til å avtale «as is» ovenfor forbrukerkjøpere. Grensen for uvesentlige mangler settes til kr. 10.000,-.  

Selger kan begrense sitt ansvar gjennom å innhente en tilstandsrapport. Alle forhold og slat som bemerkes i denne rapporten er forhold kjøper ikke kan påberope som mangler etter kjøpet.

Eiendomsmeglere spiller derfor en viktig rolle med å bidra til at selger innhenter en tilstandsrapport som oppfyller lovens krav, gi all relevant informasjon i salgsoppgaven, gi god rådgiving om tilstandsrapporter, endrede forsikringsvilkår og mulig nytegning av forsikring. På denne måten vil kjøper få et beslutningsgrunnlag før budgiving, samtidig som selger ikke tar en unødvendig risiko for krav pga. feil og mangler ved eiendommen de neste fem år.

Resultatet blir en tryggere bolighandel for begge parter.

De nye kravene gjelder alle handler som gjennomføres etter 1. januar 2022.  Dette innebærer at der bud aksepteres før 31. desember 2021 gjelder dagens regler, ved budaksept 1. januar 2022 eller senere gjelder nye regler.

Dette innebærer at for eiendommen som ikke blir solgt i løpet av høsten vil nye krav gjelde fra 1. januar 2022, og eiendomsmeglerne må forberede seg på dette. Her må nye salgsoppgaver og tilstandsrapporter lages. Dette vil sannsynligvis påvirke omsetningshastigheten på slutten av året, også fordi kjøperne venter på de nye reglene.

Har du planer om å selge bolig, men er usikker på hvordan du skal ta stilling til den nye loven?  Vi hjelper deg gjerne ved å besvare spørsmål eller bistå med rådgiving slik at salget gjennomføres uten unødvendig risiko.