BOLIGPRISSTATISTIKKEN OKTOBER 2022

Boligprisene sank med 1,9 prosent i oktober 2022. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,8 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 328 496 kroner ved utgangen av oktober.

– Flere av dem som vil bytte bolig sitter nå på gjerdet. Trolig vil det være lønnsomt å kjøpe bolig i tiden fremover. De som kjøper om tre til seks måneder blir vinnerne, sier administrerende direktør Marianne Garang Sodeland i Partners Eiendomsmegling.

Derimot for de som nå har tenkt å selge, vil det derimot være usikkert om tiden er inne for en lønnsom handel.

– Skal du selge og kjøpe samtidig, så vil det sånn sett ikke slå ut. Men hvis du skal kun selge, burde du teste markedet først. Sett deg ned med en megler, vurder prisen og lag en helhetlig plan, råder Sodeland.

Økte renter kan forklare utviklingen

– Boligprisene fortsetter den svake utviklingen fra september og falt ytterligere med 1,9 prosent i oktober. Prisfallet skyldes i hovedsak at renten er blitt satt kraftig opp gjennom året, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– Følger Norges Bank rentebanen vil husholdningenes renteutgifter ha om lag doblet seg gjennom 2022. Utviklingen i september og oktober illustrerer hvor rentesensitivt det norske boligmarkedet er, og vi vil anmode Norges Bank om å gå mer forsiktig frem heretter, sier Lauridsen.

– Etter den nye sentralbankloven av 2019 har Norges Bank et tredelt mandat, hvor av finansiell stabilitet inklusive boligmarkedet er ett. Norges Bank skal derfor ved siden av inflasjonsmålet også ta hensyn til finansiell stabilitet og høy produksjon og sysselsetting. Inflasjonsmålet er dessuten fremadskuende, som betyr at Norges Bank ikke nødvendigvis skal være så aggressive i rentesettingen som det vi har sett gjennom andre halvår av 2022, sier han.

Fortsatt stort salg og større tilbud

I oktober ble det solgt 7.973 boliger i Norge, noe som er 8,2 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 81.062 boliger i Norge. Det er 9,3 prosent færre enn i samme periode i fjor.

I oktober ble det lagt ut 10.447 boliger for salg i Norge, noe som er 7,7 prosent flere enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 92.131 boliger for salg. Det er 1,8 prosent færre enn i samme periode i fjor.

– Omsetningen i boligmarkedet er nå tilbake på pre-pandemiske nivåer. Vi venter at totalomsetningen i boligmarkedet i Norge i 2022 vil ende på nivå med 2019. Nå som pandemien er over, kan det konstateres at pandemien utløste ekstra mye flytting i Norge, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i oktober som er det samme som i september. Raskest salgstid har Bergen med 19 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 37 dager.

– Sammenlignet med tidligere år går det fortsatt raskt å selge en bolig i alle deler av landet, sier han.

Mye ligger i myndighetenes hender nå

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i oktober hadde Follo hvor prisene steg med 0,3 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Oslo og Hamar m/Stange med en sesongkorrigert nedgang på 1,9 prosent.

Den sterkeste utviklingen hittil i år har Kristiansand med en oppgang på 9,1 prosent etterfulgt av Stavanger m/omegn på 7,8 prosent og Drammen m/omegn med 7,3 prosent.

Svakest utvikling så langt i 2022 har Oslo med en oppgang på 2,9 prosent.

Svak prisutvikling i alle områder

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i september hadde Ålesund m/omegn hvor prisene var uendret.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en sesongkorrigert nedgang på 1,3 prosent.

Den sterkeste utviklingen hittil i år har Kristiansand med en oppgang på 10,9 prosent etterfulgt av Drammen m/omegn på 9,9 prosent og Tønsberg m/Færder med 9,7 prosent.

For å lese hele rapporten, klikk her.

For tidligere boligprisstatistikker, klikk her

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS