Oppgang i boligprisene i februar

Boligprisene steg med 1,5 prosent i februar 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent.

Administrerende direktør Marianne Garang i Partners Eiendomsmegling.

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 4,5 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 349 768 kroner ved utgangen av februar.

– Boligmarkedet virker å ha stabilisert seg etter en nokså tøff periode i fjor høst, som følge av renteøkninger og prisstigninger. Vi ser at etterspørselen etter brukte boliger har tatt seg opp. Omsetningstakten er også relativ god, og de som dukker opp på visning nå virker å være svært godt forberedt, noe som er positivt for selger og megler, sier administrerende direktør Marianne Garang i Partners Eiendomsmegling

– Nå går vi mot vår, og da kommer også eneboligene ut på markedet. Selger får vist fram hage og fine uteområder, og det er derfor en fin tid for dem som er på utkikk etter drømmeboligen, sier Garang. 

Nasjonal prisutvikling. Kilde: Eiendom Norge

– Boligprisene steg videre i februar etter en januar som ble langt sterkere enn mange ventet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Boligprisene har steget 4,5 prosent i årets første to måneder. Det er mindre enn i samme periode under pandemiårene 2021 og 2022, men mer enn årene før pandemien. Boligprisutviklingen så langt i år må karakteriseres som sterk, sier han.

– Uten lettelsene i utlånsforskriften fra nyttår ville utviklingen i boligmarkedet trolig sett annerledes ut, sier Lauridsen.

Så langt i år er det lag ut 12.866 boliger i Norge, noe som er 4,1 prosent flere enn i samme periode i 2022.

Mange solgte boliger

I februar ble det solgt 6.637 boliger i Norge, noe som er 7,2 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 13.624 boliger i Norge, noe som er 16,4 prosent flere enn i samme periode i 2022.

I februar ble det lagt ut 6.647 boliger for salg i Norge, noe som er 0,4 prosent færre enn i samme måned i 2022.

– Det ble solgt mange boliger i februar, og så langt i år er det lagt ut langt mer enn på samme tid i 2022, da markedet var preget av et svært lavt tilbud som følge av den nye avhendingsloven. Salgsvolumet er nå nesten på nivå med tiden før pandemien, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 49 dager å selge en bolig i februar ned fra 52 dager i januar. Rasket salgstid har Oslo og Bergen med 30 dager. Lengst salgstid hadde Hamar m/Stange med 71 dager.

– Salgstiden synker svakt, og det går fortsatt raskt å selge en bolig i Norge, sier han.

Høyere rente, men sterk norsk økonomi

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i februar hadde Bergen hvor prisene steg med 2,9 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Drammen m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 0,9 prosent.

Den sterkeste utviklingen de siste 12 måneder har Kristiansand med en oppgang på 5,4 prosent etterfulgt av Stavanger m/omegn på 4,4 prosent og Ålesund m/omegn med 2,7 prosent.

Svakest utvikling siste 12 måneder har Hamar m/ Stange med en nedgang på 4,4 prosent etterfulgt av Tromsø med en nedgang 2,1 prosent og Porsgrunn/Skien med nedgang på 1,9 prosent.

– Så langt i år har boligprisutviklingen vært sterkere enn vi spådde i vår prognose fra desember. Vi venter at styringsrenten vil bli satt ytterligere opp både i mars og juni, noe som vil svekke etterspørselen i boligmarkedet og at utviklingen derfor over året fortsatt vil bli svak.

– På den positive siden så går det langt bedre i norsk økonomi enn hva mange så for seg i høst. Med et godt lønnsoppgjør i tillegg, så vil det kunne motvirke noe av renteeffekten i boligmarkedet utover året, avslutter Lauridsen.

Svakere utvikling fremover

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i januar hadde Stavanger m/omegn hvor prisene steg med 1 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Trondheim med en sesongkorrigert nedgang på 1,3 prosent.

Den sterkeste utviklingen de siste 12 måneder har Kristiansand med en oppgang på 4,3 prosent etterfulgt av Stavanger m/omegn på 3,6 prosent og Ålesund m/omegn med 1,9 prosent.

For å lese hele rapporten, klikk her.

For tidligere boligprisstatistikker, klikk her

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS