Oppgang i boligprisene første kvartal

Eiendom Norges regionsrapporter for første kvartal 2023 ble nylig sluppet, og det viser en oppgang i boligprisene i alle områdene i landet. Ifølge administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge er det normalt med oppgang i første kvartal, og til tross for dyrtid og høye renter, er det sterk vekst i de fleste delene av landet.

– Regionsrapportene for første kvartal viser nok en gang at boligmarkedet holder stand med en oppgang i boligprisene over hele landet, til tross for høyere renter og økte levekostnader, sier Marianne Garang, administrerende direktør i Partners Eiendomsmegling.

– Storparten av boligprisfallet gjennom høsten 2022 er nå hentet inn igjen og med det volumet som nå skal ut på markedet, kan det se ut til at prisene vil holde seg godt også i månedene fremover, fortsetter Garang.

Eiendom Norge har presentert boligprisstatistikk for første kvartal 2023 i syv regionsrapporter, som inkluderer Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Rapportene gir en oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner.

Ifølge Lauridsen hadde Sunnfjord i Vestland (+5,3 prosent), Lindesnes (+5,1 prosent) og Stavanger Vest (+5,0 prosent) den sterkeste utviklingen i Norge i første kvartal. Andre sterke områder var bydel Nordre Aker i Oslo (+4,7 prosent), bydel Frogner i Oslo (+ 4,6 prosent), Stavanger Nord (+4,6 prosent) og Haugesund og Karmøy (+4,6 prosent). Vestby i Viken og Midt-Telemark og Nome hadde den svakeste utviklingen med en oppgang på 0,1 prosent.

I løpet av de siste fire kvartalene hadde Lindesnes den sterkeste utviklingen med en oppgang på 10,1 prosent, etterfulgt av Arendal med en oppgang på 8,8 prosent og Grimstad og Lillesand med en oppgang på 7,3 prosent. Hamar hadde den svakeste utviklingen med en nedgang på 4,7 prosent, ifølge Lauridsen.

Lauridsen forklarer den sterke utviklingen nasjonalt med at norsk økonomi går sterkere enn man trodde ved årsskiftet, i kombinasjon med lettelsene i utlånsforskriften som trådte i kraft ved årsskiftet. Han påpeker også at det har blitt solgt godt med boliger nasjonalt i årets tre første måneder, og at det kun er i rekordåret 2021 det er solgt flere boliger i første kvartal.

Les mer her