Partners har inngått samarbeid med Kirkens Bymisjon

Eiendomsmeglerkjeden Partners har inngått et samarbeid med Kirkens Bymisjon om innsamling av utrangert IKT-utstyr på sine meglerkontorer over hele landet. Verdien av innsamlet materiell går til å styrke arbeidet for mennesker i vårt nærmiljø som har vanskelige liv, og som trenger hjelp.

Alle Partners sine meglere, fra Alta i nord til Arendal i sør, oppfordrer kunder og samarbeidspartnere til å levere inn utrangert IKT-utstyr og mobiltelefoner. Produktene skal leveres til optimal resirkulering og ombruk, og restverdien av materiellet som blir levert inn, doneres til Kirkens Bymisjons humanitære arbeid lokalt.

Meglerkontorene blir utstyrt med egne skap fra Revac AS, der avfallet samles. Revac AS er blant de største bedriftene innen behandling av EE-avfall i Europa og tilbyr 100% sikker sletting av data og en optimal resirkulering og ombruk av gjenvinnbart materiale. Selskapet henter avfallet på meglerkontoret og står for håndteringen.

Mange oppdager i forbindelse med en flytteprosess at de har samlet opp en del IKT-utstyr. Ved å tilrettelegge for en enkel måte å bli kvitt bla. gamle telefoner og nettbrett har vi ambisjoner om å bidra med solid støtte til Kirkens Bymisjons lokale arbeid, sier administrerende direktør Marianne Garang i Partners Eiendomsmegling.

Det er estimert at det ligger 40 millioner utrangerte IKT-produkter og mobiltelefoner i private hjem.

Hjelper mer enn miljøet

Dette samarbeidet er ikke satt i gang alene for å bidra til miljøet, det skal også hjelpe de som kanskje trenger det mest.  Restverdien av det innsamlede materialet vil bli donert til Kirkens Bymisjons humanitære arbeid lokalt

Dette er et vinn – vinn opplegg, der vi bruker miljømessig bærekraft for å skape sosial bærekraft», uttaler Dag Østby, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Kirkens Bymisjon. Sosial bærekraft handler om å jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt helsefremmende liv, til å få utdanning, jobbe og leve uten diskriminering av noe slag. Dette er hva Kirkens Bymisjon har arbeidet med siden 1855, og behovet for våre tjenester er i disse dager viktigere enn på lenge» fortsetter Østby.

Norge er et foregangsland

Norge er et foregangsland når det kommer til innlevering av IKT-avfall til gjenvinning. En undersøkelse fra SSB i 2022 kunne fortelle at 88 prosent av bedrifter med mer enn ti ansatte leverer sitt gamle IKT-utstyr til gjenvinning. 

Samtidig viste samme undersøkelse at den nest vanligste måten å håndtere gammelt IKT-utstyr på, var at 43% av dem beholdt utstyr på kontoret som reservere utstyr, og samtidig grunnet en redsel for at sensitiv informasjon kunne lekkes ut.

Hvorfor skal du returnere IKT-avfallet ditt?

Elektroniske produkter kan inneholde giftige materialer som kvikksølv, bly, krom, beryllium, arsenikk og kadmium som kan være farlige hvis de ikke håndteres på riktig måte. Hvis disse kjemikaliene lekker ut i jord og vann, kan det få alvorlige konsekvenser for miljøet.

Det er derfor viktig å sørge for at elektroniske produkter blir levert til gjenvinning når de ikke lenger fungerer, slik at de giftige materialene kan fjernes på en sikker måte og resirkuleres. I tillegg inneholder elektroniske produkter også verdifulle og dyrebare materialer som kobolt, nikkel, litium, kobber, gull og sølv, som kan gjenvinnes og brukes på nytt.

Verden begynner å gå tom for noen av disse materialene, og det er derfor viktig å øke graden av gjenvinning av grunnstoffer i elektronikk. Ved å gjenvinne og resirkulere disse materialene, kan vi redusere avhengigheten av naturressurser og begrense miljøbelastningen knyttet til utvinning av nye mineraler. Derfor er det avgjørende å ta ansvar for å levere elektroniske produkter til gjenvinning når de ikke lenger fungerer, for å redusere avfallsmengden og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Det beste er å levere inn det gamle utstyret med en gang du kjøper deg nytt, slik at ditt gamle utstyr kan selges igjen på bruktmarkedet. Det er godt å vite at restverdien ditt gamle utstyr vil bli donert til Kirkens Bymisjons humanitære arbeid lokalt.